PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VERBO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VERBO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VERBO verstrekt. VERBO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM VERBO GEGEVENS NODIG HEEFT

VERBO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VERBO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG VERBO GEGEVENS BEWAART
VERBO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
VERBO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van VERBO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP- adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

VERBO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
VERBO maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan VERBO te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VERBO heeft hier geen invloed op.

VERBO heeft Google geen toestemming gegeven om via VERBO verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. VERBO heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. VERBO heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd waardoor het IP-adres geanonimiseerd is. Het delen van gegevens door Google is door VERBO uitgezet. VERBO maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verbowijchen.nl. VERBO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
VERBO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VERBO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VERBO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VERBO op via info@verbowijchen.nl.

www.verbowijchen.nl is een website van VERBO. VERBO is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:

Celsiusstraat 2
6604 CW Wijchen
Telefoon: 024-645 57 50
E-mailadres: info@verbowijchen.nl